Frans Couwenbergh, portretschilder & humanosoof

Van Vugt

DE MENS IS VAN NATURE SOCIAAL (DUS LINKS)

Het artikel van Mark van Vugt, evolutionair psycholoog UvA, in Volkskrant 14 sept. Jl , heeft mij zeer verheugd. Eindelijk een wetenschapper die het opneemt tegen de eeuwenlange pessimistische en dus ontmoedigende visie op de mens, die al vanaf Plato, de kerkvaders en de 17-eeuwse Hobbes de wetenschappers optimistische standpunten hebben doen schuwen; op puur gevoelsmatige, niet op wetenschappelijke gronden. Maar er begint een nieuwe wind te waaien, uit Amerika nota bene, waar enkele wetenschappers zich gericht hebben op de bestudering van pure jager-verzamelaars die nog niet door populatiedruk in overlevingsoorlogvoering zijn en dus een getrouwe afspiegeling zijn van de mentaliteit van onze vroege voorouders. Die laten een heel wat aardiger mensbeeld zien, en dat 99% van onze geschiedenis aardig-zijn zit overerfelijk in onze aanleg.

“Het is de hoogste tijd”, schrijft Van Vugt, dat dit aardige mensbeeld dat van de Homo economicus verdringt. Hopelijk ontwikkelt hij in zijn vervolg-bijdragen het idee, hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.

Frans Couwenbergh, Ooij

commentaren