Frans Couwenbergh, portretschilder & humanosoof

F.A.Q.

“FREQUENTLY ASKED QUESTIONS”

oftewel: vragen die al meteen bij u opwellen

bij mijn voorstel tot zo’n ongehoord en stoutmoedig project

je kunt de mensen vandaag de dag toch geen nieuw geloof meer opleggen?!!

Nee, natuurlijk niet. Ik laat me door niemand een geloof of wat dan ook opleggen en dat wil geen zinnig mens. Daar gaat dit project dan ook niet over.

Het gaat over onze menselijke natuur en het laat zien waarom mensen vanuit hun wordingsgeschiedenis niet goed kunnen samenleven zonder een gedeeld Groot Verhaal dat het samenleven zin geeft. Het laat zien dat de vrije markt ons, westerse mensen, van dat Verhaal beroofd heeft maar dat ze er geen Nieuw voor in de plaats biedt. Met het gevolg dat, zoals Sennet zegt, er geen lange-termijn-doelen meer spelen in ons samenleven; dat de mensen geen vaste grond meer onder hun denkvoeten voelen en richtingloos zweven in hun tijd. Dat is geen prettig leven.

En het laat zien dat we met gemak een nieuw ontstaansverhaal kunnen reconstrueren, met behulp van de mens- en natuurwetenschappen van vandaag.

ja maar, dan heb je toch alleen nog maar een ontstaansverhaal?!!

“Alleen maar een Verhaal”? Dan wijs ik je nogmaals op het boek van Richard Sennett De flexibele mens, waarin hij overtuigend laat zien dat een menselijke wezen zijn levensgeschiedenis als een doorlopend verhaal, geworteld in een voorgeschiedenis en eindigend met een zinvol perspectief, moet kunnen zien om betrokkenheid en verbondenheid met zijn medemensen en zijn samenleving te kunnen voelen. Hij laat zien dat de westerse samenlevingen nu een economie van korte-termijn-doelen hebben met instellingen die voortdurend uiteenvallen en opnieuw maar anders in elkaar worden gezet, waardoor die samenlevingen slechts episoden en fragmenten kennen. Ze maken het de mensen moeilijk om hun identiteit te vormen en zich met elkaar verbonden te voelen. “Wat ontbreekt”, is zijn conclusie, “is een verhaal dat vorm geeft aan de voorwaartse beweging van de tijd; dat verklaart waarom bepaalde dingen gebeuren en dat er de gevolgen van laat zien.”

Sennett heeft nog geen duidelijk beeld van de inhoud van dat verhaal; alleen van hoe het moet fungeren. Ik kom met de voor de hand liggende inhoud ervan. De inhoud van de Bijbel draait om Genesis en de Koran draait er ook om. Ons ontstaansverhaal is echt niet “alleen maar een verhaal”. Het verschaft inzicht in hoe we in elkaar zitten en het rehabiliteert de vrouwen. Bijvoorbeeld.

zal best wel een mooi verhaal worden; maar hoe krijg je aanhang?

Ik hoef geen aanhang. Het idee, het pleidooi van Sennett en het besef van de mogelijkheid en de haalbaarheid van een nieuw gedeeld Ontstaansverhaal voor de mensheid behoeven aanhang wil het gemeenschappelijke Verhaal gerealiseerd worden.

Dat in het midden te brengen is inderdaad een moeilijk punt. Hoe voor de hand liggend het ook moge zijn, het idee wil tot nu toe bij geen publieke intellectueel ook maar opkomen. In de ban als deze nog zijn van de Grote Verhalen van de collectivistische systemen van de vorige eeuw. En onwetend als ze zijn van de menselijke natuur.

En wie ben ik nou helemaal. Ik kan alleen maar teksten op het internet zetten welke die ban trachten op te heffen en die een schets brengen van de menselijke natuur. In mijn hoop dat ze één publieke intellectueel op gedachten brengen. Dat zou al genoeg zijn, want de nood is hoog; die rijst in een toenemend aantal opiniestukken tot aan de rand.

gesteld dat ik het eens zou zijn met de wenselijkheid en de haalbaarheid van wat je bepleit, dan is zoiets toch het pakkie-an van wetenschappers en niet van een portrettekenaar?!!

Helemaal eens. Nee, toch niet helemaal. Wetenschappers zijn alleen deskundig op één onderdeel van hun vakgebied en ze hebben niet de luxe aan tijd om zich met zo’n project in te laten. Denk eerder aan wetenschapsschrijvers: die overzien grote gebieden en ze kunnen het nog brengen ook. Maar voorlopig gebeurt er helemaal niks en is het ’t pakkie-an van iemand die er begeesterd door is én die in de luxe positie is om er elk uur van de dag mee bezig te zijn.

En ook: het hele project is wel op alle menswetenschappen die er maar zijn, gebaseerd maar het is geen wetenschappelijk project. Het is een religieus project, het is bedoeld om een gapend gat in onze religieuze beleving van de wereld en het leven op te vullen met een nieuw zingevend Iets.

(als iemand nog een vraag heeft: mailen aan info@mens2000.nl en dan verschijnt het antwoord prompt in deze FAQ )

One Response to F.A.Q.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

commentaren